GC Calibron

Projekt polegał na wspieraniu prac koncepcyjnych i projektowych nad mobilnym laboratorium. W trakcie trwania projektu systematycznie tworzyliśmy wizualizacje wszystkich koncepcji.

GC Calibron to mobilny system szybkiego reagowania dla przemysłu. Właścicielem systemu jest GC Energy.